Pomoc terapeutyczna parze dotkniętej problemem uzależnienia

Wprowadzenie do problematyki psychoterapii par

główne założenia w pracy z parą,
wskazania i przeciwwskazania do terapii pary,
rola terapeuty,
3 reguły zdrowej relacji,
wskaźniki kondycji i ryzyka rozpadu relacji.

Pomoc parze na etapie wstępnej terapii uzależnienia jednego z partnerów (tzw. tryb konsultacyjny)
Rozpoznanie błędnych przekonań partnerów nt. związku
Diagnozowanie problemów w relacji
Rozpoznanie destrukcyjnych wzorów komunikacji

Rozpoznanie podstawowych funkcji złości w relacji
Rozpoznawanie destrukcyjnej dynamiki w parze (3 style interakcji)
Praca nad modyfikacją negatywnych wzorców interakcji i komunikacji w związku
Metoda „Koło złości)- praca nad wyrażaniem i przeżywaniem złości przez partnerów

Uzdrawianie komunikacji

Metoda 4 kroków
2 rodzaje uzdrawiającej rozmowy
Praca nad wzmacnianiem pozytywnego bilansu interakcji w parze: technika Mapa świata partnerów, technika JMP

Pomoc parze na etapie zaawansowanej (pogłębionej) terapii uzależnienia jednego z partnerów

Pogłębianie pracy nad negatywnymi wzorcami interakcji
Powrót do trudnych momentów w związku- praca ze scenariuszem rozmowy (studia przypadków, ćwiczenia)
Wprowadzenie do teorii więzi (kluczowe momenty osłabiania więzi)
Badanie stylów przywiązania w rodzinach pochodzenia i ich odtwarzania w związku
Czym jest kryzys w związku i jakie są sposoby radzenia sobie z nim?