Pracownia badawcza MIRABO

Badaniami społecznymi zajmuję się od ponad 20 lat. Uczestniczyłam jako realizator i analityk w projekcie badawczym ESPAD realizowanym w 40 krajach europejskich i obejmującym nastolatki. Projekt ten koncentruje się na diagnozie zachowań problemowych młodzieży , w szczególności na rozpoznaniu skali używania alkoholu i narkotyków.
Współpracowałam przy projektach realizowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia, podejmujących tematykę kondycji zawodowej nauczycieli i problematykę wypalenia zawodowego w tej grupie. Współtworzyłam narzędzia badawcze oraz raporty z badań w tym obszarze.
Zajmuję się także badaniami jakościowymi. Przede wszystkim interesują mnie uwarunkowania i przejawy wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży. Opracowywałam narzędzia, realizowałam wywiady oraz raporty z badań jakościowych w ramach współpracy z Sopocką Pracownią Badań Społecznych (PBS).
W prowadzonych przeze mnie obecnie badaniach skupiam się na problematyce przemocy rówieśniczej, używania substancji psychoaktywnych, kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży, klimatu społecznego szkoły oraz jakości relacji z rodzicami. Kontynuuję badania w populacji polskich nauczycieli, a także autorskie badania w zakresie odbioru działań profilaktycznych prowadzonych w polskich szkołach przez młodzież.
Zapraszam do zapoznania się z ofertą badawczą Pracowni Badań, którą kieruję.