Badania

Rozpowszechnienie picia alkoholu, używania narkotyków oraz przemocy w rodzinie i związane z tym problemy społeczne

Podstawowym celem badania jest dostarczenie rzetelnych informacji niezbędnych do przygotowania i realizacji lokalnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Czytaj dalej

Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną oraz najważniejsze problemy wychowawcze w ocenie rodziców

Celem badania prowadzonego wśród rodziców będzie ich spojrzenie na relacjez nastoletnimi dziećmi, ich ocena oraz określenie poziomu satysfakcji płynącej z

Czytaj dalej

Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w ocenie nauczycieli

Dopełnieniem badań młodzieży są badania ankietowe przeprowadzone z wychowawcami badanych klas oraz pedagogami lub psychologami szkolnymi pracującymi w wylosowanych szkołach.

Czytaj dalej

Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w ocenie uczniów

Od ponad 20 lat w większości krajów europejskich, w tym także w Polsce przeprowadzone są jedne z największych badań ankietowych

Czytaj dalej