Szkolenia

Pomoc terapeutyczna parze dotkniętej problemem uzależnienia

Szkolenie przygotowane zostało dla psychoterapeutów i terapeutów i uzależnień i współuzależnienia

Jego tematyka obejmuje wprowadzenie do problematyki psychoterapii par, pomoc parze na etapie wstępnej terapii uzależnienia jednego z partnerów (tzw. tryb konsultacyjny), pomoc parze na etapie zaawansowanej (pogłębionej) terapii uzależnienia jednego z partnerów, znaczenie pracy uzdrawiającej komunikację w parze dotkniętej problemem uzależnienia.

Czytaj dalej

Problematyka wypalenia zawodowego w środowisku nauczycieli, wychowawców

Szacuje się, że zespół wypalenia zawodowego (burnout syndrom) dotyka w krajach UE nawet do 25 % osób czynnych zawodowo. Statystyki polskie wskazują, że z powodu wypalenia zawodowego spada o 50 % wydajność osób pracujących w takich zawodach jak menedżerowie, lekarze, nauczyciele, pracownicy pomocy społecznej, opiekunowie i wychowawcy.
Wiele osób nie reaguje na pierwsze ważne symptomy wypalenia, traktując je jako oznaki chwilowego przemęczenia. Tymczasem w tzw. fazie desperacji wypalenie może prowadzić do depresji i uzależnień, a nawet prób samobójczych. Wcześniej pojawia się uczucie stopniowego wyczerpania i narastające zmęczenie organizmu, weekendy przestają wystarczać do tego, by wypocząć oraz nabrać energii do działania. Coraz częstsze jest zmęczenie i apatia. Pojawiają się trudności we współpracy, wahania nastrojów – od złości po smutek, brakuje cierpliwości.
Nasza efektywność staje się znacznie mniejsza. Niepokojące sygnały wysyła nam nasz organizm: bóle głowy, serca, żołądka, problemy ze snem czy osłabienie.

Czytaj dalej

Jak pracować z uczniem z Zespołem Aspergera?

Praca z uczniem z Zespołem Aspergera to duże i trudne wyzwanie dla nauczycieli i wychowawców.
Wielu z nich przeżywa frustracje związane z trudnością w nawiązaniu dobrej relacji z uczniem z ZA.
Wielu boryka się z trudnościami w dostosowaniu metod pracy podczas lekcji do potrzeb i możliwości ucznia z tą diagnozą. Niektórzy zaczynają wątpić w swoje kompetencje, zaczyna brakować im motywacji.
Szkolenie, które proponuję, oparłam na własnych doświadczeniach w pracy terapeutycznej z dziećmi z ZA oraz ich rodzicami uczestniczącymi w grupach wsparcia.

Czytaj dalej

Skuteczna komunikacja narzędziem pracy pedagoga i wychowawcy

Od kilkunastu lat prowadzę szkolenia wśród pedagogów i wychowawców dotyczące pracy z problemowymi zachowaniami młodzieży. Moje doświadczenia pokazują, że uczestnicy takich zajęć mają coraz większą wiedzę na temat zaburzeń zachowania oraz różnorodnych problemów związanych z używaniem alkoholu i narkotyków przez uczniów.
Coraz częściej natomiast mówią o swoich własnych, osobistych potrzebach w zakresie podnoszenia kompetencji dotyczących:
• Skutecznej komunikacji
• Radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
• Budowaniem satysfakcjonujących relacji interpersonalnych

Czytaj dalej

Problematyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: zaburzenia odżywiania, depresja i samouszkodzenia

Statystyki WHO wskazują na to, że ok. 20% populacji młodzieży cierpi na szeroko pojęte zaburzenia psychiczne. Samobójstwa młodzieży stanowią trzecią przyczynę zgonów
w tej grupie wiekowej. Szacuje się, że niemal 9% dzieci
i młodzieży w Polsce cierpi na zaburzenia emocjonalne. Około 30% nastolatków wykazuje objawy depresyjne, a 1/5 spośród nich wymaga leczenia.

Czytaj dalej