Problematyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:
zaburzenia odżywiania, depresja i samouszkodzenia

Program szkolenia doskonalącego dla:

 • Nauczycieli i wychowawców
 • Pedagogów i psychologów szkolnych
 • Wychowawców świetlic socjoterapeutycznych

Cel: Przekazanie kadrze pedagogicznej i osobom na co dzień pracującym z dziećmi i młodzieży wiedzy na temat najczęstszych zaburzeń psychicznych dotykających ich podopiecznych.

Zajęcia ukierunkowane są na następujące obszary tematyczne:

Trzy grupy diagnostyczne: omówienie klasyfikacji zaburzeń emocjonalnych, zachowania oraz rozwoju.

Depresje wśród młodzieży:

 • Epidemiologia
 • Czynniki podtrzymujące
 • Kontekst rodzinny, pomoc rodzicom
 • Interwencje ze strony szkoły
 • Przykłady skal nastroju
 • Psychoedukacja
 • Leczenie, rodzaje interwencji, przeciwdziałanie nawrotom
 • Studium przypadku – analiza przykładów klinicznych dotyczących nastolatków

Samobójstwa i samouszkodzenia:

 • Epidemiologia
 • Czynniki ryzyka: cechy osobowości, czynniki rodzinne, zaburzenia psychiczne, motywacja
 • Ocena ryzyka
 • Opanowanie ryzyka zagrożenia samobójstwem
 • Studium przypadku – analiza przykładów klinicznych dotyczących nastolatków

Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia):

 • Epidemiologia
 • Kryteria diagnostyczne
 • Co mogą zauważyć wychowawcy i nauczyciele
 • Obraz relacji rodzinnych w anoreksji i bulimii
 • Pomoc, leczenie, wsparcie
 • Studium przypadku – analiza przykładów klinicznych dotyczących nastolatków

Metoda: warsztatowo – seminaryjna
Technika: Prezentacja multimedialna oraz techniki treningowe