Gabinet Psychoterapii Mirar

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par.
Pomagam parom dotkniętym problemem uzależnienia (np. alkoholizm, seksoholizm, narkomania).
Pomagam osobom uzależnionym i współuzależnionym.
Zajmuję się problematyką traumy, straty, żałoby. Pomagam osobom z diagnozą depresji i nerwic.

Pracuję w modelu integracyjnym, łączę różne metody psychoterapeutyczne i nurty, ponieważ wierzę, że każdy człowiek wymaga indywidualnego podejścia, uwzględniającego jego problemy, możliwości, potencjał. To nie człowiek jest dla metody, ale metoda dla człowieka. Stosuję w swojej pracy podejście behawioralno-poznawcze, psychoterapię schematu, Gestalt, EMDR, Terapię Skoncentrowaną na Emocjach (EFT) oraz Terapię Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR), a także psychoterapię systemową, hipnoterapię i Hipnointegracyjną Psychoterapię Głębi (jeśli jesteś ciekaw, na czym polegają te podejścia, zachęcam do lektury dalszej części mojej strony internetowej). Do swojej pracy włączam wizualizację, hipnozę oraz metodę pracy z ciałem – TRE®.

Sesje indywidualne trwają 90 minut i odbywają się co tydzień. Tylko regularna, systematyczna praca w terapii daje możliwość zmiany.
Sesje terapii par trwają także 90 minut i odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Czasem w zależności od sytuacji w parze i nasilenia trudności, proponuję trzy spotkania w miesiącu.

Pamiętaj, terapia to ścieżka rozwoju osobistego. Pracując w terapii zyskasz świadomość, co naprawdę stoi za Twoimi trudnościami, jakie są ich źródła i poznasz narzędzia, które powalają się zmieniać.
W terapii nie zmieniasz świata i innych ludzi, ale Twój sposób przeżywania, spostrzegania, zachowania, reagowania.
Terapia oparta jest na współpracy. Ja daję Ci moją wiedzę, doświadczenie, uważność. Ty wnosisz swoje zaangażowanie i systematyczność.
I zobowiązanie, które składasz wobec samego siebie.
Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany podjęciem psychoterapii, czujesz, że dotychczasowy sposób funkcjonowania nie służy Ci, przeżywasz osobisty kryzys lub nawracające kryzysy (np. epizody depresyjne, problemy w relacjach z ludźmi, w związkach) skontaktuj się i umów na pierwsze spotkanie.
Skorzystaj z opcji zawartych w zakładce KONTAKT.
*Prowadzę psychoterapię online, ale możliwość jej rozpoczęcia oceniam na podstawie konsultacji i po rozpoznaniu sytuacji oraz problemów osoby zwracającej się do mnie o pomoc.